bs
Nove vrste jagodastog voća

Vrste voćaka čiji se plodovi uobičajeno nazivaju jagodasto voće, i koje su masovnije zastupljene u komercijalnoj proizvodnji širom svijeta, odnosno već imaju ogromnu ekonomsku važnost, obuhvataju sljedeće kulture:

  • jagode,
  • maline i kupine sa njihovim hibridima,
  • ribizle i ogrozde sa novim vrstama koje su nastale ukrštanjem istih, te
  • borovnice i brusnice.

Ove vrste su dobrim dijelom poznate široj javnosti, naravno neke više, druge manje, a zastupljenost istih u komercijalnoj proizvodnji razlikuje se od područja do područja. Međutim, generalno se može reći da se radi o standardnim vrstama jagodastog voća koje su na globalnom nivou prepoznatljive, s tim da njihovi podtipovi i podvrste mogu biti potpuna nepoznanica u određenim regijama proizvodnje.

Međutim, posljednjih godina, pored navedenih, na tržištu se pojavljuju plodovi i sadni materijal tzv. ¨novih¨ vrsta jagodastog voća, koje se u komercijalnoj produkciji uglavnom pojavljuju regionalno, odnosno u neposrednoj blizini gdje egzistiraju u prirodnim populacijama, ali trenutno internacionalno nemaju veliku ekonomsku važnost, za koju imaju veliki potencijal u budućnosti. Za ove vrste u reklamnim materijalima različitih rasadnika veoma često se koristi naziv ¨neobične, rijetke ili izuzetne vrste jagodastog voća¨, a među istim najčešće su: aronija, goji, sibirski kivi, lingonberi, honejberi tkzv. ¨kamčatka¨ ili ¨sibirska borovnica¨, asimina i pasji trn. Izraz ¨neobične¨ za neke od navedenih vrsta često zamjenjuje pojam ‘egzotične’, ali adekvatnije bi bilo sve obuhvatiti terminom ¨nove¨, s obzirom da su one tek po prvi put na našim prostorima, i do danas nisu bile zastupljene kako u prirodnim populacijama tako i u komercijalnoj proizvodnji. U katalozima rasadnika u grupu novih vrsta voća ubrajaju se još dvije kulture čiji plodovi botanički ne pripadaju nekom tipu bobice, a to su: plavi grah (botanički plod mahuna) i šib (botanički plod jabuka).

U okviru postojeće palete sadnog materijala jagodastog voća za 2012. godinu Reprocentar će imati u ponudi i određene količine navedenih novih vrsta jagodastog voća.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko