bs
Opis proizvoda

Reprocentar jagodastog voća H&H Friut proizvodi sadni materijal kultivara jedno i višerodnih tipova biljaka jagode sljedećih kategorija:

  • zelene kontejnerske sadnice i
  • svježe zelene sadnice golih žila.

Zelene kontejnerske sadnice jagode koje proizvodi Reprocentar jagodastog voća H&H Friut na tržište se plasiraju kao pojedinačne sadnice u saksijama ili kao grupno pakovanje u stiropolnim paletama, naravno u zavisnosti od zahtjeva kupca, odnosno potražnje na tržištu.

Ovakav tip sadnog materijala jagode proizvodi se uzimanjem živića sa matičnih biljaka, koje imaju najmanje dva razvijena lista. Živići se potom pikiraju u kontejner sa posebnim supstratom.

Kontejnerske sadnice jagode su brzo zamijenile tradicionalni sadni materijal golog korijena u mnogim dijelovima svijeta, kako su proizvođači prepoznali da ovakav tip sadnog materijala pruža bolje mogućnosti za kontrolu kritičnih faktora u produkciji koji utiču na zdravstvenu sipravnost biljke, procenat prijema biljaka nakon sadnje, potčetni prinos, ukupni prinos i krupnoću ploda.

Osnovne prednosti kontejnerskih sadnica jagode:

  1. smanjena upotreba pesticida i prisustvo bolesti koje se prenose putem zemljišta – kontejerske sadnice jagode proizvode se od neukorjenjenih vrhova stolona majčinske biljke koji se direktno ukorjenjavaju u saksijama određene zapremine ispunjenim adekvatnim medijom na bazi treseta. U ovom mediju postoji veoma mala vjerovatnoća da biljke jagode postanu zaražene sa bolestima poznatim kao verticilijum uvenuće i trulež korijena (Phytophthora spp.), osim ukoliko voda koja se koristi za zalijevanje bude kontaminirana. Primarno mjesti infekcije bolesti koja izaziva trulež korijena je meristematski region koji se nalazi iza korjenove kape. Prema tome, vrhovi stolona su idealni dijelovi prilikom razmnožavanje biljaka jagode za izbjegavanje prenošenja navedenih bolesti koje napadaju korijen. Ovo je posebno važno imajući u vidu činjenicu da hemijske metode kontrole ovih bolesti imaju samo ograničen učinak kada se simptomi istih pojave. Kontejnerske sadnice jagode se proizvode u periodu ne dužem od pet sedmica, a u toplijim područjima isti može trajati i manje od tri sedmice. Ovaj kratki ciklus proizvodnje čini manje vjerovatnim da će sadnice jagode imati mnogo problema sa insektima vektorima virusa, kao svježe zelene sadnice koje su izložene uslovima otvorenog polja za oko četiri mjeseca. Značajna šteta u proizvodnim karakteristikama sadnica jagode usljed širenja virusa i fitoplazmi može se dogoditi tokom ovog produženog vremena produkcije na otvorenom polju. Dodatna prednost produkcije sadnica jagode u periodu od četiri sedmice nasuprot četiri mjeseca jeste i selektivnije korištenje pesticida, odnosno niži rezidui istih u sadnicama. Sadni materijal jagode oslobođen od štetočina posebno je važan za produkciju plodova ove vrste u zaštićenim prostorima.
  2. Olakšana sadnja – sadnja svježe iskopanih sadnica jagode je radno intenzivna, prvenstveno zbog njihove osjetljivosti na uslove okoline tokom i neposredno nakon sadnje, a zatim zbog same tehnike sadnje. Neiskusni radnici vrlo često ne izvrše sadnju ovakvih sadnica na adekvatnu dubinu, što rezultira malim procentom prijema biljaka. Sve navedeno je daleko jednostavnije prilikom nabavke kontejnerskih sadnica jagode.
  3. Smanjena potreba za vodom - sadnja ovih sadnica obavlja se od sredine ljeta do jeseni, ovisno o klimatskim uslovima proizvodnog područja. Ovakve sadnice nakon sadnje za ukorjenjavanje trebaju manje vode od u praksi najraširenijih frigo sadnica, a takođe i svježih zelenih sadnica. Zelene kontejnerske sadnice jagode zbog ovih i čitavog niza drugih prednosti u odnosu na ostale tipove sadnica, nalaze sve veću primjenu, i stoga imaju dobru perspektivu.

Kontejnerske sadnice jagode u pojedinačnom pakovanju podrazumjevaju ukorjenjene, formirane biljke sa listovima, uobičajeno visine 15-20 cm, na kojima se veoma često tokom sezone vegetacije može uočiti prisustvo cvjetova i začetaka plodova. Navedene sadnice se proizvode kako za komercijalne plantaže, tako i za voćare hobiste, odnosno namijenjene prodaju u tržnim centrima ili poljoprivrednim apotekama, a prvenstveno se proizvode za kultivare višerodnog tipa jagode ili tkzv. mjesečarki.

Ovaj tip kontejnerskih sadnica dolazi u adekvatnoj ambalaži koja podrazumjeva osnovno pakovanje – kartonska kutija na kojoj je sa čeone strane, uz sliku date vrste, utisnut naziv iste i naš jedinstveni logo i slogan, na poleđini su date osnovne informacije u pogledu značaja kontejnerske sadnice sa adekvatnim sistemom uzgoja i razmacima sadnje, te adresom i našim kontaktom, i dopunsko pakovanje prema zahtjevima kupca.

Drugi tip kontejnerskih sadnica jagode podrazumjeva zelene biljke visine do 15 cm uzgajane u okruglim ili četvrtastim kontejnerima, u odnosu na prethodne dosta manje zapremine supstrata, koji nisu pojedinačni, već čine sastavni dio jedne stiropolne palete. U okviru jedne palete obično se nalazi 45 sadnica. Ovaj tip kontejnerskih sadnica jagode isključivo je namijenjen za komercijalne plantaže, te se isti proizvodi prema ranije izvršenim rezervacijama.

Svježe zelene sadnice jagode. Ovaj tip sadnog materijala jagode ostvaruje se zahvaljujući biologiji ove vrste voćaka, odnosno obrazovanjem stolona na čijim se koljencima u dodiru sa zemljom obrazuje korijen, a sa gornje strane iz centralnog pupoljka razvija nadzemni sistem. Novoformirani živići nastali od matične biljke predstavljaju sadni materijal jagode. Za podizanje proizvodnih zasada jagode, zelene sadnice se iz rasadnika ove kulture, uzimaju od početka avgusta do kraja septembra. Najbolji prijem ovako proizvedenih živića, generalno se ostvaruje ukoliko se iste sade u proizvodne zasade odmah po njihovom vađenju iz matičnjaka.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko