bs
Kupine i hibridi

Kupine se dijele spram sljedećih osobina njihovih biljaka:

  1. načina plodonošenja,
  2. karakteristika rasta,
  3. prisustva ili nedostatka trnova.

Kupine se prema plodonošenju, poput malina, dijele na dva tipa, i to: jedno i dvogodišnji tip. Kultivari dvogodišnjeg tipa kupine (‘Jumbo’, ‘Loch Ness’, ‘Navaho’, ‘Triple Crown’ i dr.) su uglavnom zastupljene u komercijalnoj proizvodnji, dok su oni jednogodišnjeg tipa (‘Prime Jan’ i ‘Prime Jim’) nastali selekcijskim programima posljednjih godina, i trenutno prolaze inicijalnu fazu uvođenja u masovniju proizvodnju. Sorte dvogodišnjeg tipa kupine tokom prve godine emituju vegetativni rast, a naredne plodonose, dok jednogodišnje odmah tokom prve godine donose rod.

Spram karakteristika rasta biljke kupine se dijele na: uspravne, poluuspravne i puzajuće. U proizvodnom smislu habitus rasta određuje tip naslona koji je potreban za podršku izdanaka. Većina komercijalno vrijednih sorti kupine imaju puzajući tip rasta, te se za iste obavezno zahtjeva naslon, kako u vidu potrške, tako i odgajanja izdanaka za adekvatan sistem uzgoja i formu nadzemnog sistema. U određenim uslovima, i kupine uspravnog rasta mogu imati koristi od instaliranja nekog tipa naslona.

Spram kriterija prisustva trnova na izdancima kupine se dijele na trnovite ili bestrne. Trnovite biljke kupine imaju tendenciju da budu veoma uspravne, dok bestrne se kreću od poluuspravnih do puzajućih.

Savršen cvijet neke biljke sadrži prašnike (muški dijelovi koji proizvode polen) i tučkove (ženski dijelovi koji proizvode sjeme). Ako se polen sa prašnika jedne biljke prenese na tučak druge biljke on nosi karakteristike muškog roditelja (genetski materijal) i sjedinjuje ga sa genetskim materijalom u tučku druge biljke. Ova biljka onda proizvodi sjeme koje sadrži dvostruke karakteristike, dio koji dolazi od muškog roditelja i dio od ženskog roditelja. Biljke proizvedene iz ovog sjemena se nazivaju hibridi i navedena metoda predstavlja jedan od procesa pomoću kojeg se razvijaju novi kultivari.

Hibrid kupine i maline dakle sadrži mješavinu osobina, karakteristika, svakog od oba roditelja. Tako na primjer u pogledu načina rasta i sistema uzgoja, kao i odvajanju ploda od peteljke imaju sličnosti sa kupinom, dok u pogledu boje ploda, trnovitosti izdanka sa malinom.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko