bs
Opis proizvoda

Reprocentar jagodastog voća H&H Friut proizvodi sadni materijal kultivara jedno i dvogodišnjeg tipa maline sljedećih kategorija:

  • kontejnerske sadnice,
  • sadni materijal kategorije zreli izdanak golih žila, i
  • sadni materijal kategorije reznice korijena.

Kontejnerske sadnice kultivara jedno i dvogodišnjeg tipa maline mogu biti u pojedinačnom ili grupnom pakovanju, kao i u polietilenskih vrećicama, naravno u zavisnosti od zahtjeva kupca, ali i od namijene proizvoda.

Kontejnerske sadnice maline u pojedinačnom pakovanju podrazumjevaju ukorjenjene, razvijene biljke sa listovima, uobičajeno visine 15-25 cm. Navedene sadnice se proizvode kako za komercijalne plantaže, tako i za voćare hobiste, odnosno sve one koji žele izvršiti sadnju u periodu izvan klasične sezone jesen – proljeće.

Druga tip kontejnerskih sadnica maline podrazumjeva zelene biljke visine do 15 cm uzgajane u četvrtastim kontejnerima, u odnosu na prethodne dosta manje zapremine supstrata, koji nisu pojedinačni, već čine sastavni dio jedne stiropolne palete. U okviru jedne palete obično se nalazi 45 biljaka maline. Ovaj tip kontejnerskih sadnica maline isključivo je namijenjen za komercijalne plantaže, te se isti proizvodi prema ranije izvršenim rezervacijama. S obzirom da se radi o veoma osjetljivim biljkama, momenat sadnje treba prilagoditi vremenskom okviru koji podrazumjeva sadnju nakon prestanka opasnosti od kasnih proljetnih mrazeva. Takođe, ukoliko se zakasni sa sadnjom, i nastupi period ljetnih vrućina, prije sadnje obavezno instalirati sistem za navodnjavanje tipa kap po kap.

Proizvedeni sadni materijal malina koji se prodaje u velikim tržnim centrima i poljoprivrednim apotekama, pored kontejnerske sadnice u saksiji prečnika 9 cm, dolazi i kao kontejnerska sadnica upakovana u crne polietilenske vrećice. Ovaj tip sadnog materijala dominira za ovu namjenu prvenstveno iz razloga nemogućnosti redovnog zalijevanja u prodajnim centrima, te adekvatna smjesa supstrata i zapakovana vrećica omogućavaju biljkama maline da se bez zalijevanja u životu održavaju dva mjeseca. Ovo nije klasična kontejnerska sadnica, već jedno prelazno rješenje između sadnice golih žila i iste, s obzirom da je korijen upakovan u adekvatan supstrat, a da nadzemni dio predstavlja zreli izdanak golih žila, koji može na sebi imati ili ne razvijene pupoljke. Ovaj tip kontejnerskih sadnica dolazi u adekvatnoj ambalaži koja podrazumjeva osnovno pakovanje – kartonska kutija na kojoj je sa čeone strane, uz sliku date vrste, utisnut naziv iste i naš jedinstveni logo i slogan, na poleđini su date osnovne informacije u pogledu značaja kontejnerske sadnice, odnosno karakteristike iste golih žila, sa adekvatnim sistemom uzgoja i razmacima sadnje, te adresom i našim kontaktom, i dopunsko pakovanje prema zahtjevima kupca.

Sadni materijal maline kategorije zreli izdanak golih žila podrazumjeva biljku golog korijena (bez supstrata) čiji nadzemni sistem predstavlja jednogodišnji izdanak određene visine izvađen iz matičnog zasada u periodu mirovanja biljaka.

U slučaju kultivara dvogodišnjeg tipa maline postoje sljedeći tipovi sadnice kategorije zreli izdanak golih žila klasični i dugi, dok za iste jednogodišnjeg tipa samo klasični. Klasični tip predstavljaju prikraćene zrele izdanke golih žila do visine oko 50-tak cm iznad zemlje, isključivo korištene za zasnivanje intenzivnih plantaža jedno i dvorodnog tipa maline za sadnju u jesen i proljeće. Navedene sadnice na tržište se plasiraju upakovane u buntove sa određenim brojem komada (obično 25-50). Posebna pomotehnička radnja kod ovog tipa sadnica maline u godini nakon sadnje jeste uklanjanje starog dijela izdanka kako bi se nakon prijema obezbjedio nesmetan razvoj mladih izdanaka za plodonošenje ove ili naredne sezone u zavisnosti od tipa maline. Sadnja ovog tipa sadnog materijala maline se može obavljati sve do početka vegetacije, odnosno dok se pupoljci na korijenu i izdancima ne počnu razvijati. U slučaju kašnjenja sa sadnjom kod ovog tipa sadnog materijala maline posebnu pažnju obratiti na mlade izdanke koji se razvijaju iz pupoljaka na korijenu kako se isti prilikom sadnje ne bi oštetili.

U saradnji sa domaćim naučno-istraživačkim institucijama, međunarodnim i domaćim ekspertima iz oblasti jagodastog voća, te međunarodnim organizacijama Reprocentar jagodastog voća H&H Fruit konstantno radi na uvođenju u proizvodnju novih tipovima sadnog materijala za određene vrste. Tako se u okviru sadnog materijala maline provode eksperimenti u produkciji drugog tipa sadnog materijala kategorije zreli izdanak golih žila poznat kao dugi izdanci. Dakle, drugi podtip podrazumjeva izdanke kultivara dvogodišnjeg tipa maline potpune dužine (bez prikraćivanja ili pak samo odsječene vrhove) koji su rasli prethodne godine. Svrha produkcije istih jeste vidjeti mogućnost proizvodnje kod kultivara dvogodišnjeg tipa maline odmah prve sezone nakon sadnje. Za početak navedeni tip sadnog materijala kategorije zreli izdanak golih žila će svoju primjenu naći uglavnom unutar okućnica (za vrtlare ili hobi voćare) ili pak specijalnih prizvodnih sistema za tempirano plodonošenje jednorodnog tipa maline. Napomena: navedeni sadni materijal će se komercijalno proizvoditi samo za određene sorte.

Reznice korijena predstavljaju takođe novu kategorije sadnog materijala za maline u okviru Reprocentra jagodastog voća H&H Friut. Međutim, u svijetu korištenje korjenčića za uspostavljanje plantaža kultivara jedno i dvogodišnjeg tipa maline veoma je raširena praksa. Sadni materijal ovog tipa predstavlja reznice korijena, odnosno komadiće istog obično dužine 5-8 cm i promjera oko 2,5 mm. Postoje dva tipa sadnog materijala korjenčića maline spram tehnologije njihove proizvodnje. Prvi tip jesu reznice korijena izvađene u jesen i do momenta sadnje čuvane na određenoj temperaturi u hladnjači. Sadnja ovog tipa korjenčića može se obaviti od početka proljeća do početka ljeta. Drugi tip su svježi korjenčići maline koji se sade u proljeće odmah nakon što su izvađeni iz matičnih zasada. Količina potrebnih korjenčića za zasnivanje plantaže maline na određenoj površini obično se kreće 20-25 kg. Međutim, još uvijek se provode određene testiranja kako bi se utvrdili optimumi. Jasno je da ovakav sadni materijal predstavljat veliko olakšanje u produkciji sadnica, ali i manipulaciju prilikom transporta, te sigurnost u pogledu pojave određenih patogena i bolesti. Kao jedini nedostatak navodi se  potreba besprijekorno pripremljenog zemljišta za sadnju uz adekvatno postupanje sa istim.

Prema tome, danas bosanskohercegovački proizvođači maline imaju mogućnost izvršiti sadnju svojih plantaža izvan perioda mirovanja vegetacije, tempirati proizvodnju za određeni vremenski period nabavkom različitih kategorija i tipova sadnog materijala, kao i visok tehnološki nivo primjeniti u samoj proizvodnji.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko