bs
Opis proizvoda

Kada je u pitanju izbor sadnog materijala borovnice u obzir treba uzeti sljedeće:

  • obavezno kontejnerska sadnica – korijenov sistem visokožbunaste borovnice je veoma vlaknast sa mnogo finog transportnog korjenja, ali ne posjeduje korjenove dlačice. Korijenove dlačice, koje većina biljaka ima, povećavaju površinu korijena za usvajanje vode i hranjiva. Odsustvo korijenovih dlačica na biljkama borovnice čini iste veoma osjetljivim na promjene uslova vlage u zemljištu, ali i na ostale klimatske i edafske faktore. Kao zamjena za korjenove dlačice, prirodno, korijen borovnice kolonijaliziran je od strane gljivičnog simbionta koji formira mikorizu. Ova simbiotska veza pomaže biljci da bolje apsorbuje nutriente, posebno nitrogen, i javlja se u manjoj mjeri kada se biljke borovnice konvencionalno uzgajaju, odnosno prilikom izražene primjene hemijskih đubriva. Zbog izrazite osjetljivosti korijena u praksi se za zasnivanje komercijalnih plantaža borovnice dominantno koriste kontejnerske sadnice;
  • starost biljke (sadnice) i zapremina saksije – Reprocentar jagodastog voća H&H Fruit proizvodi sadni materijal borovnice kontejnerskog tipa sa biljkama koje mogu biti jednu, dvije, tri i više godina starosti. U pogledu zapremine kontejnera Reprocentar proizvodi sadnice različitih zapremina saksije, prvenstveno spram zahtjeva kupaca. Generalno, dvogodišnje sadnice dolaze u kontejnerima zapremine 0,9 i 2,0 l, dok trogodišnje mogu biti upakovane u saksije zapremine 3,0, 4,0 i više litara, a višegodišnje mogu varirati u tom pogledu čak i do 15 l sadržaja supstrata u kontejneru, naravno u zavisnosti od želje kupca;
  • razvijenost nadzemnog sistema, ili broj osnovnih prirasta – biljka borovnice plodonosi na prirastima starim jednu godinu, te u zavisnosti od razvijenosti nadzemnog sistema i starosti biljke može se odmah prve ili druge godine očekivati prvi rod. Međutim, posebno važna stvar kod odabira sadnice borovnice jeste da ista ima razvijen nadzemni sistem sa više prirasta koji polaze iz osnove biljke, a ne samo sa jednom stabljikom.
  • Jednu godinu stara sadnica podrazumjeva ožiljenu reznicu, te se ista ne preporučuje za sadnju u plantažu, s obzirom da zahtjeva posebnu njegu i uslove za razvoj, već se ona isključivo koristi za proizvodnju daljih kategorija sadnog materijala (dvo i trogodišnje sadnice).
  • Dvo i trogodišnja sadnica borovnice preporučuje se za zasnivanje komercijalnih plantaža, dok višegodišnja za vrtove ili okućnice. U slučaju dvogodišnje sadnice nakon sadnje u proljeće prve godine svaka sadnica se mora prikrati kako bi se eliminisali dijelovi prirasta koji nose cvjetne pupoljke čime se naredne godine obezbjeđuje vegetativni porast i razvoj korjenovog sistema. Tek u trećoj godini nakon sadnje biljke se puštaju da plodonose. Međutim, nekada u slučaju adekvatne razvijenosti nadzemnog sistema dvogodišnjim sadnicama se može dozvoliti da plodonose i druge godine nakon sadnje. U slučaju trogodišnjih sadnica treba napomenuti da iste u zapremini kontejnera od 3,0 l mogu plodnositi odmah u godini nakon sadnje određenu količinu roda. Za obje navedene kategorije preporučuje se izbor kontejnera što veće zapremine kako bi se obezbjedila što veća zona u okviru sadnog mjesta sa povoljnim uslovima.
  • Višegodišnja sadnica borovnice podrazumjeva biljke iste starije od tri godine i isključivo je namijenjena za velike tržne centre ili specijalne narudžbe. Takođe, navedne sadnice već na sebi nose određenu količinu plodova i iste se mogu zadržati u datom kontejneru u okviru bašte ili vrta.

Proizvedeni sadni materijal borovnice koji se prodaje u velikim tržnim centrima i poljoprivrednim apotekama podrazumjeva dvogodišnju kontejenrsku sadnicu zapremine saksije 0,9 l i dolazi u adekvatnoj ambalaži koja podrazumjeva osnovno pakovanje – kartonska kutija na kojoj je sa čeone strane, uz sliku date vrste, utisnut naziv iste i naš jedinstveni logo i slogan, na poleđini su date osnovne informacije u pogledu značaja kontejnerske sadnice, odnosno karakteristike iste golih žila, sa adekvatnim sistemom uzgoja i razmacima sadnje, te adresom i našim kontaktom, i dopunsko pakovanje prema zahtjevima kupca.

Uz svaku sadnicu borovnice dolazi adekvatna etiketa na kojoj se nalaze osnovne informacije o proizvodu.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko