bs
O nama
Reprocentar jagodastog voća H&H Fruit u vlasništvu je kompanije HEKO d.o.o. Bugojno, a svoj razvojni put započeo je 2006 godine kao ideja za proširenje osnovne djelatnosti iste. Na samom početku prepoznatljiv samo kao Rasadnik H&H Fruit, kasnije Rasadnik i prerada jagodastog voća H&H Fruit, danas je Reprocentar jagodastog voća H&H Fruit koji predstavlja snažan segment djelatnosti kompanije, sa prepoznatljivim kvalitetom iza koga stoji jedinstveni logo i brend H&H Fruit sa sloganom "Naše voće Vaše zdravlje", markica domaćeg bosanskohercegovačkog proizvoda, te niz certifikata u pogledu slijeđenja određenih standarda.

Osnovna ideja kompanije HEKO d.o.o. Bugojno prilikom osnivanja ovog segmenta djelatnosti bio je regonalni razvoj putem povećanja proizvodnje jagodastog voća na apsolutno savremenim osnovama, prvenstveno kroz: introdukciju ili uvođenje u proizvodnju novih vrsta i sorti jagodastog voća, viši tehnološki nivo u rasadničkoj proizvodnji, te upotpunjavanje ciklusa produkcije vrsta iz ove grupe voća, počev od ponude sadnog materijala do zagarantovanog otkupa proizvedenih plodova.

Danas Reprocentar jagodastog voća H&H Fruit ima sljedeću sliku:

  • poljoprivredno gazdinstvo – savremena farma “Hotigošće” sa ukupnom površinom obradivog zemljišta cca 101 ha, od kojih se 55 ha nalazi pod matičnim zasadima različitih vrsta jagodastog voća, a ostatak pripada plantažnim zasadima jagode za izvansezonsku proizvodnju, površinama pod plastenicima, prporištima, putnom infrastrukturom, te istim za plodosmjenu, kao i ekonomskom dvorištu sa adekvatnim objektima za radnike i mehanizaciju;
  • u neposrednoj blizini motela ¨Heko¨ kontejnersko polje sa nizom staklenika i plastenika, pakirnicom za sadni materijal, upravnom zgradom i prodajnim mjestom, te hladnjačom kapaciteta 1.200 t za otkup, skladištenje i doradu jagodastog voća i šumskih plodova;
  • iz vlastite proizvodnje nudi visokokvalitetan sadni materijal sljedećih vrsta jagodastog voća: visokožbunaste borovnice, krupnoplodne brusnice, jedno i dvogodišnjeg tipa maline, kupine, hibrida maline i kupine, crne, crvene i bijele ribizle, plavog i bijelog ogrozda, aronije, te višerodnog tipa jagode, a isti distribuira na domaće i izvozno orjentisano tržište.
  • u segmentu prerade i skladištenja vrši otkup: a) šumskih plodova: divlja borovnica, brusnica, malina, jagoda, kupina, jabuka i kruška; crveni i bijeli glog, šipurak, drijenak, trnjina, crni i bijeli dud, te gljive vrganj i lisičarka; b) plodova iz intenzivnih zasada: malina, kupina, ribizle, jagoda, borovnica, aronija.
  • kao finalni proizvod nudi zamrznute plodove: a) organskog porijekla: divlja borovnica, brusnica, malina, jagoda, kupina, jabuka i kruška; crveni i bijeli glog, šipurak, drijenak, trnjina, te crni i bijeli dud, kao i gljive vrganj i lisičarka; b) konvencionalnog porijekla: malina, kupina, ribizle, jagoda, borovnica, aronija, za sada dominatno namijenjene izvoznom tržištu.
Ponosimo se saradnjom sa domaćim i međunarodnim ekspertima iz oblasti proizvodnje sadnog materijala jagodastog voća, zatim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji, te međunarodnim organizacijama koje podržavaju razvoj poljoprivrede u BiH. Vodeći smo proizvođač sadnog materijala jagoodastog voća i otkupljivač plodova istog iz komercijalnih zasada i prirodnih populacija, te ostalih šumskih plodova. Zagarantovanim kvalitetom, visokim tehnološkim nivoom u proizvodnji, slijeđenjem važećih standarda, nametnuli smo se i na izvoznom tržištu, kako sadnim materijalom tako i finalnim proizvodima iz hladnjače.

Za proizvođače jagodastog voća nudimo cjelokupnu stručnu i tehničku pomoć. Naš tim agronoma pruža savjete na terenu, ali smo otvoreni i za organizovane posjete rasadniku i hladnjači uz paket teorijskih i praktičnih edukacija. Studenti poljoprivrednih fakulteta u BiH redovno, u sastavu praktične nastave, posjećuju Reprocentar jagodastog voća H&H Fruit. Svake godine angažujemo nekog od međunarodnih eksperata iz oblasti savremene tehnologije uzgoja jagodastog voća sa kojim naš stručni tim razmjenjuje iskustva, te na taj način pratimo savremene trendove u proizvodnji. Tokom posjete istog za proizvođače jagodastog voća organizujemo teorijske i praktične edukacije kao i obilazak njihovih plantaža širom BiH. Takođe u saradnji sa domaćim ekspertima konstantno provodimo osmatranja i testiranja novih vrsta i sorti jagodastog voća za područje BiH, te na osnovu postignutih rezultata i iskustava u oglednim poljima svake godine za proizvođače jagodastog voća publikujemo programe zaštite i đubrenja prema važećim standardima, ali i ažuriramo adekvatne pisane materijale sa informacijama o principima uzgoja pojedinih vrsta i novih sorti jagodastog voća iz naše palete sadnog materijala.

Ono što je najvažnija odlika Reprocentra jagodastog voća H&H Fruit jeste inovacija u cjelokupnom segmentu produkcije, odnosno uvođenje novih vrsta i sorti jagodastog voća, te novih kategorija sadnog materijala za pojedine vrste, kao i finalnih proizvoda.

I na kraju ovog predstavljanja najveća potvrda da smo na pravom putu leži u činjenici da čak u periodu teške ekonomije, odnosno u narodu svakodnevno pominjanog termina recesija, naši kupci dokazuju da je lokalna i međunardona potražnja za sadnim materijalom, svježim i smrznutim plodovima jagodastog voća jednaka ili čak bolja nego prethodnih godina, te ima svakodnevnu tendenciju rasta. Zbog toga nastojimo upotpunosti ispuniti Vaša očekivanja na putu zajedničkog uspjeha u proizvodnji jagodastog voća.

Pročitaj više
Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko