bs
Razvojni put
Evolucija Reprocentra jagodastog voća H&H Fruit, zajedno sa postignutim rezultatima, može se predstaviti po godinama sljedećom hronologijom:

2006 godina

 • uređenje zemljišnih površina na lokalitetu ¨Hotigošće¨ za zasnivanje matičnih zasada od kojih će se kasnije proizvoditi sadni materijal;
 • po prvi put na našim prostorima ovaj rasadnik je introdukovao američku visokožbunastu borovnicu i krupnoplodnu brusnicu, kao dvije najperspektivnije vrste iz grupe jagodastog voća, te na dijelu uređenih površina zasnovao matične zasade ove dvije vrste;
 • zasnovan plantažni zasad jednorodne jagode sa velikim brojem različitih sorti na datom lokalitetu, kako bi se utvrdila mogućnost proizvodnje plodova jagode u izvasezonskom periodu, a u cilju produženja sezone prisustva svježih plodova jagode na tržištu;

Rezultati provedenih aktivnosti tokom 2006. godine bili su: uspostavljanje modernog poljoprivrednog gazdinstva ‘Hotigošće’; uvođenje po prvi put na prostoru BiH, kako u rasadničku, tako i u plantažnu produkciju visokožbunaste borovnice i krupnoplodne brusnice; produženje sezone proizvodnje jagode bez primjene specifičnih struktura.

2007 godina

 • zasnovani matičnih zasadi crvene i crne ribizle, po prvi put na prostoru BiH;
 • započeta izgradnja štalskih objekata za organizovanje intenzivnog tova goveda, a kako bi se za potrebe rasadničke proizvodnje i pripreme zemljišta obezbjedio stajnjak;
 • podignuti matični zasadi dvogodišnje maline, kao i savremenih genotipova kupine i tajberija;
 • eksperimentalno se započelo sa proizvodnjom kontejnerskih sadnica: visokožbunaste borovnice, krupnoplodne brusnice, te ribizli, maline, kupine i tajberija
 • izrađena internet stranica u okviru koje svi posjetioci imaju mogućnost upoznati se sa novointrodukovanim vrstama, rezultatima postignutim u uslovima BiH, te osnovnim principima u pogledu tehnologija uzgoja do kojih se došlo u okviru rasadnika;
 • u saradnji sa međunarodnim projektima izrađen jedinstveni logo i ime za rasadnik ¨H&H Fruit¨, sa sloganom ¨Naše voće Vaše zdravlje¨;
 • jačanje kapaciteta poljoprivrednog gazdinstva ‘Hotigošće’;

Rezultati: po prvi put proizvodnja sadnog materijala ribizli u BiH; upotpunjavanje ciklusa u okviru rasadničke proizvodnje; obezbjeđenje kvalitetnog sadnog materijala; masovna produkcija kontejnerskih sadnica jagodastog voća koje imaju niz prednosti; savremeni pristup poljoprivredi; standardizacija u pogledu označavanja poljoprivrednog proizvoda, osnova za dalju prepoznatljivost kvaliteta i naravno imena naše kompanije; povećavanjem proizvodnje sadnog materijala i uvođenjem novih vrsta jagodastog voća proizvođači su imali priliku izabrati kulturu koja najviše odgovara spram njihovih uslova u svim aspektima, a posebno što im ista obezbjeđuje veću zaradu u odnosu na ostale.

2008 godina

 • posjeta holandskog eksperta za proizvodnju sadnog materijala jagodastog voća. Iste godine proizvedene su i prve sadnice američke visokožbunaste borovnice u okviru rasadnika H&H Fruit – rezultat: po prvi put domaća proizvodnja sadnog materijala ove vrste, direktno uticalo na smanjenje uvoza, te cijena za iste prilikom kupovine, što je omogućilo da farmeri podignu zasade iste po cijenama koje su do tada bile ne zamislive, država je stala uz rame sa istim u EU, a odmakla od susjednih u tom segmentu, primjena savremenih znanja i tehnologija u oblasti poljoprivrede, konkurentnost i prepoznatljivost na međunarodnoj sceni;
 • po prvi put na prostor BiH introdukovana jednogodišnja malina, te zasnovani matični zasadi – rezultat: uvođenje jednogodišnje maline u masovniju proizvodnju koja je do tada bila potpuna nepoznanica na našim prostorima, obezbjeđenje svježih plodova maline u do tada izvansezonskom periodu za ovaj proizvod, novi tehnološki nivo u produkciji maline, razvoj stonog tržišta, približavanje zemljama EU u segmentu produkcije jagodastog voća;
 • introdukovane nove sorte dvogodišnjeg tipa maline, te zanovani matičnjaci istih.
 • zasnovani matičnjaci crvenog i bijelog ogrozda, takođe po prvi put na našim prosorima;
 • završen veliki štalski objekat, te započeo ciklus tova sa kapacitetom u jednom turnusu od oko 200 goveda i rješeno vodosnabdjevanje – rezultat: ruralni razvoj, infrastruktura u ruralnim područjima;
 • proizvedene prve količine sadnica za tržište, zreli izdanci golih žila za maline, kontejnerske za sve ostale vrste jagodastog voća – rezultat: povećanje plantažnih zasada jagodastog voća, obezbjeđenje dovoljnih količina sadnica, smanjenje uvoza sadnog materijala, upošljavanje lokalnog stanovništa;
 • za potrebe proizvodnje kontejnerskih sadnica, kao sastavni dio rasadnika, u neposrednoj blizini magisralnog puta Bugojno – Split izgrađeno je savremeno kontejnersko polje, te na istoj lokaciji započeta izgradnja skladišnog objekta tipa hladnjače za otkup svih vrsta jagodastog voća – rezultat: osavremenjavanje rasadničke i plantažne produkcije jagodastog voća;
 • u okviru poljoprivrednog gazdinstva ¨Hotigošće¨ izgrađeni plastenici ukupne površine 800 m2, te mrežanik, specijalni objekat za odgajanje kontejnerskih sadnica na površini od oko 400 m2 – rezultat: primjena savremenih znanja i tehnologija u rasadničkoj proizvodnji
 • zasnovan matični zasad mjesečarke jagode za proizvodnju sadnog materijala iste – rezultat: uvođenje u produkciju novih tipova jagode, produženje sezone proizvodnje i prodaje svježih plodova jagode;
 • prema apsolutno savremenim principima, te važećim standardima zemalja EU u okviru rasadničke proizvodnje i tržišta sadnog materijala jagodastog voća, izrađena je jedinstvena ambalaža za naše sadnice, te se započelo sa osvajanjem tržišta. Prve količine sadnog materijala tipa kontejnerskih sadnica u adekvatnoj ambalaži plasirane su na tržište BiH – rezultat: približavanje zemljama EU u pogledu date proizvodnje;
 • za potrebe rasadničke proizvodnje izgrađena je specijalna hladnjača sa visokim stepenom kontorlisane atmosfere za čuvanje biljnog materijala koji služu u procesu razmnožavanja novointrodukovanih vrsta jagodastog voća – rezultat: osavremenjavanje rasadničke produkcije, primjena savremenih tehnologija, povećan stepen kvaliteta sadnog materijala, olakšana proizvodnja zdravstveno ispravnog sadnog materijala;
 • dobiven certifikat za organsku produkciju – rezultat: slijeđenje standarda, povećanje izvoza, pozitivniji poslovni ambijent, iskorištavanje prirodnih resursa.

2009 godina

 • prošireni matičnjaci borovnice i maline – rezultat: povećanje proizvodnje jagodastog voća;
 • u okviru poljoprivrednog gazdinstva ¨Hotigošće¨ započeta izgradnja jezera, odnosno vodoakumulacije za navodnjavanje – rezultat: ruralni razvoj;
 • zasnovan je matičnjak maline sorte miker, kao jednog od perspektivnih kultivara koji bi mogao zamijeniti u industriji na našim prostorima dominantni vilamet – rezultat: osavremenjavanje dotadašnje produkcije maline uvođenjem ekonomski vrednijih kultivara;
 • završena izgradnja kontejnerskog polja na površini od oko 0,6 ha u neposrednoj blizini motela ¨Heko¨ uz magistralni put Bugojno-Split na izlazu iz Bugojna prema Kupresu – rezultat: povećanje kvaliteta finalnog proizvoda (sadni materijal);
 • iste godine u okviru kontejnerskog polja, a za potrebe rasadničke proizvodnje instalirana su četiri plastenika od po 200 m2 sa cjelokupnom infrastrukturom za ožiljavanje reznica – rezultat: kvantitativno i kvalitativno povećanje rasadničke produkcije;
 • završena je izgradnja hladnjače kapaciteta 650 t u neposrednoj blizini kontejnerskog polja, te se ove godine izvršio i prvi otkup svih vrsta jagodastog voća i šumskih plodova na širem području BiH. Iste godine pod okrilje brenda H&H Fruit stavljen je i segment prerade i skladištenja, te puni naziv glasi: rasadnik i prerada jagodastog voća H&H Fruit – rezultat: osiguran otkup za sve proizvedene i skupljene plodove, izvoz, proširena paleta proizvoda, jačanje kapaciteta, proširene aktivnosti, nova radna mjesta, prepoznatljivost, konkurentnost, razvoj regije i ruralni razvoj;
 • povećanje produkcije sadnog materijala, te sve veća potražnja za istim nametnuli su potrebu izgradnje namjenskog objekta za pakovanje sadnica, te je isti završen u ovoj godini;
 • u ovoj godini prošireno je i tržište sadnog materijala vrsta jagodastog voća koje proizvodni naša kompanija, kao i izvoz smrznutih plodova;
 • u ovoj godini naša kompanija je počela sa implementacijom i slijeđenjem standarda, te posjedujemo certifikate ISOO i HACCAP;
 • započeta izgradnja staklenika sa cjelokupnom opremom u okviru kontejnerskog polja.
Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko