bs
Kultivari
Kultivari borovnice od kojih Reprocentar jagodastog voća H&H Fruit proizvodi sadni materijal su sljedeći:

‘Bluecrop’ (Blukrop) – ovo je sorta selekcionisana 1952. od strane USDA-e u Nju Džersiju. Varijetet je srednje sezone sazrijevanja, sa zahtjevama spram hladnoće tokom zime od preko 800 sati. Kultivar ‘Bluecrop’ ima srednju veličinu ploda, izrazito svijetlo plave boje, dobre čvrstoće i malog ožiljka od peteljke, te blagog okusa. Bobice su sakupljene u rastresite grozdove. ‘Bluecrop’ je sorta koja ostvaruje visoke i redovne prinose, sa dobrom izdržljivošću na niske temperature tokom zime. Biljka kultivara ‘Bluecrop’ formira uspravan, otvoreni žbun koji se širi, odnosno prirasti se mogu poviti usljed prekomjerne težine roda. Ovo je standardni kultivar srednje sezone sazrijevanja, i spada među najpopularnije kultivare sjeverne visokožbunaste borovnice.

‘Elliot’ (Eliot) – ova sorta borovnice stvorena je u Mičigenu (USDA), 1973. Kasne je sezone sazrijevanja i zahtjevima spram hladnoće koji iznose više od 800 sati. Plod kultivara ‘Elliot’ je srednje veličine, svijetloplave boje, veoma čvrst sa malim ožiljkom od peteljke i prepoznatljivog okusa. Plodovi su sakupljeni u rastresite grozdove. Sorta je umjerenih prinosa. Formira uspravan grm koji se širi.

‘Goldtraube’ – predstavlja popularni evropski kultivar visokožbunaste borovnice selekcionisan u Njemačkoj. ‘Goldtraube’ je kultivar rane do srednje rane sezone sazrijevanja, uspravnog habitusa rasta, dosta kompaktnog grma srednje veličine. Plodovi su tamno plave, do purpurne boje, svežeg, veoma prijatnog okusa, i sazrejvaju sredinom ljeta. ‘Goldtraube’ je samobesplodna je sorta, što znači da za ostvarenje adekvatnih prinosa zahtjeva oprašivača, te prilikom podizanja zasada treba planirati još jednu sortu. Ovo je izrazito bujna sorta sa plodovima krupnijim od prosjeka za većinu kultivara borovnice.

‘Northland’ – je jedan od najizdržljivijih kultivara visokožbunaste borovnice na hladnoću, selekcionisan u Mičigenu, 1967. Kultivar je srednje sezone sazrijevanja. Isti ima sitne plodove, tamno plave boje, ali čvrste i sa ožiljkom od peteljke srednje veličine i lijepim, osrednjim okusom. Ova sorta postiže visoke prinose, te formira uspravan, kompaktan, niskog rasta grm koji se širi. Posebna odlika ovog kultivara jeste da je prilagođen za mnoge različite tipove zemljišta.

‘Earliblue’ (Erliblu) – sorta visokožbunaste borovnice stvorena 1952. (USDA i Nju Džersi). Kultivar veoma rane sezone sazrijevanja, sa potrebnim satima hladnoće tokom zime više od 800 sati. Plod je mali, svijetlo plave boje, čvrst sa srednjim ožiljkom od peteljke i dobrim okusom. Plodovi su sakupljeni u rastresite grozdove. Visokoprinosna je sorta, ali prinosi koje ostvaruje nisu dosljedni. Ima zavidan vegetativni rast, odnosno bujna je sorta pri čemu formira uspravan grm, i umjereno je izdržljiva na hladnoću tokom zime. Ovo je kultivar borovnice rezistentan na bolest poznatu pod imenom pepelnica.

‘Patriot’ (Patriot) – ovo je kulivar patentiran 1976. (USDA i Mejn). Kultivar je veoma rane sezone sazrijevanja, spram hladnoće tokom zime identičan prethodnom. Billjka ovog kultivara formira mali do srednje visine grm, uspravnog rasta, sa nekim intenzitetom širenja. Veoma izdržljiv na hladnoću tokom zime, ali cvjeta veoma rano i sklon je povredama od proljetnih mrazeva. Plodovi ovog kultivara su krupni sa malim ožiljkom od peteljke i odličnog okusa. Ostvaruje umjerene prinose, te formira uspravan grm.

‘Blueray’ (Blurej) – to je sorta selekcionisana 1955. od strane USDA-e i Nju Džersija. Srednje je sezone sazrijevanja. Ima srednje krupne plodove, svijetlo plave boje, koji su čvrsti i sa srednjim ožiljkom od peteljke, te dobrim okusom. Bobice su sakupljene u male, zbijene grozdove. Sorta je umjerenih prinosa, uspravnog grma koji se širi.

‘Jersey’ (Džersi) – ovaj genotip patentiran je od strane USDA, 1928. Kultivar srednje do kasne sezone sazrijevanja, te zahtjeva period hladnoće tokom zime u trajanju više od 800 sati. Biljka ovog kultivara formira visok, uspravan grm, i veoma je izdržljiva na hladnoću tokom zime. Plod kultivara ‘Jersey’ je srednje krupan, taman i ponekad mekan, sa ožiljkom od peteljke srednje veličine i dobrog okusa. Grozdovi plodova ovog kultivara su rastresiti, a prinosi umjereni. Ovo je kultivar boronice koji ima sposobnost prilagođavanja različitim tipovima zemljišta i predstavlja sortu od lokalnog značaja u Mičigenu, odakle se u ostala područaj vrlo malo širio.

‘Bluegold’ – kultivar borovnice selekcionisan 1988. od strane USDA. Ovo je kultivar srednje do kasne sezona sazrijevanja plodova, sa zahtjevima hladnoće tokom zime više od 800 sati. Biljke ovog kultivara formiraju grm niskog rasta sa mnogo grana i dobrom izdržljivošću na hladnoću tokom zime. Plodovi kultivara ‘Bluegold’ su srednje krupni, sa malin, suhim ožiljkom od peteljke, dobrog okusa i čvrstoće.

‘Duke’ (Djuk) – ovaj kultivar patentiran je 1987. od strane USDA. Rane je sezone sazrijevanja, i predstavlja standardni genotip za borovnicu. Plod je srednje veličine, umjereno plave boje, čvrst sa malim, suhim ožiljkom od peteljke i prepoznatljivim okusom. Ostvaruje umjerene prinose. Formira uspravan, a otvoren grm.

‘Darrow’ (Darov) – ova sorta borovnice patenirana je 1965. od strane USDA i Nju Džersija. Kasne je sezone sazrijevanja. Ima plod srednje veličine, svijetlo plave boje, dobre čvrstoće, sa srednjim ožiljkom od peteljke i dobrim okusom. Ostvaruje visoke prinose, a formira uspravan, otvoren grm.

‘Aurora’ – kultivar visokožbunaste borovnice veoma kasne sezone sazrijevanja plodova selekcionisan 2003. godine u Mičigenu. Biljka ovog kultivara formira bujan grm, veoma je produktivna i odlične izdržljivosti na hladnoću tokom zime. Plodovi su joj krupni, svijetlo plavi, čvrsti sa sasvim malim ožiljkom od peteljke i malo oporog okusa. Aurora predstavlja jedan od novijih kultivara visokožbunaste borovnice koji se masovnije sadi u klimatima sa hladnim zimama za njegovu kasnu sezonu produkcije.

NAPOMENA: Detaljnije informacije o izboru sortimenta visokožbunaste borovnice pogledati u rubrici komercijalni proizvođači – stručni savjeti – borovnice.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko