bs
Jagode

Tipovi biljaka jagode?

Postoje dva glavna tipa biljaka jagode koje se danas komercijalno uzgajaju. Isti su definisani prvenstveno vremenom inicijacije/začetka cvjetnih pupoljaka, i stoga periodom plodonošenja. Biljke kratkog dana ili tipovi koji plodonose u junu iniciraju cvjetove kada su dani kratki, odnosno kraći od 14 sati, te plodonose samo jednom tokom godine, jednorodne. Dan-neutralni tipovi jagode iniciraju cvjetove bez obzira na dužinu dana. Biljke ovog tipa jagode će početi plodonositi od sredine maja do sredine juna, rezultirajući u prosječnom prinosu srednje krupnim plodovima, u poređenju sa onima kod tipova kratkog dana. Drugi manji prinos se ostvaruje sredinom ljeta. Treći i najveći prinos se ostvaruje krajem ljeta, obično počinje u avgustu i završava sa prvim jakim mrazom.

Adevatan sistem za intenzivan uzgoj jagode?

Standardi sistem proizvodnje za jednorodne sorte jagode predstavlja uzgoj na gredici, u dvoredu sa zastiranjem zemljišta folijom i primjenom sistema za navodnjavanje tipa kap po kap. Ovaj sistem se može primjenjivati i kod višerodnih sorti jagode, mada se iste uglavnom uzgajaju bez zastiranja zemljišta folijom.

Vremenski vijek iskorištavanja intenzivnog zasada jagode?

U zavisnosti od izbora sadnog materijala vremenski vijek iskorištavanja plantažnih zasada jagode kreće se od jednu, odnosno dvije godine u slučaju frigo sadnice, te tri pri upotrebi zelene sadnice kada je u pitanju jednorodni tip jagode. Višerodne jagode su najproduktivnije u prvoj godini uzgoja, ali se uz dobre agro- i pomotehničke mjere u proizvodnji mogu održati dvije do tri godine.

Izbor sortimenta jagode?

Trenutno na području BiH dominira jednorodni tip biljaka jagode sa sljedećim sortimentom: Arosa, Clery, Marmolada, Elsanta, Antea, Miss, Maja i Madeline.

Tipovi sadnog materijala jagode?

Sadni materijal jagode treba nabavljati samo od ovlaštenih proizvođača (rasadnika). Zdravstveno ispravan, i sortno čist sadni materijal je osnova uspjeha intenzivnog uzgoja jagode. Postoji više tipova sadnog materijala jagode, a trenutno se kao najvažniji izdvajaju: ohlađene sadnice dobivene iz vriježa (frigo) i kontejnerske sadnice.

Vrijeme sadnje jagode?

Frigo sadnice jagode se sade u ljeto, obično od druge polovine sedmog do prve polovine osmog mjeseca. Zelene kontejnerske sadnice, iako se mogu saditi tokom cijelog perioda vegetacije, obično se sade od sredine ljeta do jeseni.

Dubina sadnje jagode?

Sadnja jagode podrazumjeva dovođenje sadnice na odgovarajuću dubinu, pravilan raspored korijena u zemljištu i njegovo dovođenje u potpun kontakt sa zemljom, bez prisustva vazdušnih džepova. Dubina sadnje određuje se prema centralnom pupoljku jagode. Isti treba da se nalazi iznad nivoa zemlje toliko da žile ne vire vani, u suprotnom pod uticajem spoljašnjih faktora dolazi do sušenje i propadanja sadnice. Ako se centralni pupoljak zatrpa, takođe, dolazi do stradanja sadnice, jer isti lako napadnu korjenove bolesti.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko